Info om zoneterapi

Hvad er zoneterapi?

Din krop er en sammensat organisme: Hvis noget ikke fungerer, som det skal, bliver der ubalance i den, og det kan du opleve som smerter, træthed, utilpashed eller sygdom.

Filosofien bag zoneterapien er, at der under og på fødderne findes et kort over hele menneske-kroppen, hvor hver del af kroppen har en tilsvarende zone under fødderne. En såkaldt reflekszone. Er der en ubalance i dele af kroppen, vil det vise sig som ømhed i denne tilsvarende reflekszone under fødderne.

Ved at behandle de ømme områder/reflekszoner med specielle trykkombinationer, påvirker terapeuten bl.a. immunforsvaret, kredsløbet, nervesystemet, hormonsystemet og organerne, så din krops naturlige balance bliver genoprettet.

Hvordan foregår en behandling?

En zoneterapeutisk behandling består af et behandlingsforløb, hvor du som klient og din behandler i fællesskab drøfter gensidige forventninger til og muligheder for, at du får det bedre.

Herefter foregår behandlingen ved hjælp af forskellige trykkombinationer, samt påvirkning af meridianer (kroppens energibaner) som din behandler har gode erfaringer med.

Hvordan reagerer din krop?

Reaktionerne på den zoneterapeutiske behandling er individuel. Derfor er det ikke muligt helt at sige, hvordan din krop reagerer. Men erfaringer viser, at reaktioner i langt de fleste tilfælde er positive, fordi de fortæller, at kroppen tager imod behandlingen, arbejder med de forskellige ubalancer – og at bedring er på vej.

Nogle typiske reaktioner på zoneterapibehandlingen kan være:

 • Velbehag, øget energi
 • Afslappethed, afstresning og smertelindring
 • Normalisering af afføringsmønster
 • Udskillelse af sekret gennem næse og svælg
 • Opblussen af gamle skavanker
 • Humørsvingninger

Er der bivirkninger?

Sundhedsstyrelsen har ikke modtaget indrapporteringer om bivirkninger af zoneterapeutisk behandling til dato.

Hvad er din behandlers baggrund?

Hun har uddannet sig gennem to-tre år og opfylder de krav, Sundhedsstyrelsen stiller til en Registeret Alternativ Behandler (RAB). Hun har bl.a. haft følgende fag:

 • Praktisk zoneterapi-meridianlære / traditionelt kinesisk medicin (TKM)
 • Kost-, vitamin- og minerallære
 • Psykologi, anatomi, fysiologi
 • Sygdomslære med farmakologi
 • Førstehjælp med hjertemassage

Samtlige fag afsluttes med eksamen. Der benyttes eksterne censorer.

Hvad skal din behandler også gøre?

Din zoneterapeut skal føre en journal, som du er velkommen til at læse. Og hun har tavshedspligt. Din terapeut skal være registeret hos Datatilsynet og opfylde kravene i persondataloven – det kan du læse mere om på www.datatilsynet.dk.

Din zoneterapeut er også underlagt regler om god klinisk praksis samt etiske retningslinjer. Få mere at vide på www.sst.dk og www.zct.dk.

Hvad kan du selv gøre?

Behandlingen kan medvirke til at genoprette kroppens balance, og du kan også selv hjælpe din krop på vej. F.eks. ved at ændre dine vaner, det kunne være i forhold til det du spiser og drikker og / eller motionsvaner.

Få en god dialog med din terapeut.

Zoneterapeuten samarbejder gerne med praktiserende læger og andre behandlere.